Járások népessége

Ossza meg ismerőseivel!

 

A járások népessége

A járások átlagos népességszáma – a budapesti kerületeket is beleszámítva – 50 000 fő körüli. Legnépesebb a Miskolci (251 422 fő), a Debreceni (221 138 fő) és a Szegedi (206 839 fő) járás. A legkisebb lakónépességű a Bélapátfalvi járás (8831 fő).

A járások népessége. Forrás: VÁTI

A járások népessége. Forrás: VÁTI

A járások népessége:
Járások népessége

 

A járások népsűrűsége

A 175 vidéki járásból 41 járás népsűrűsége mutat átlag feletti értéket. Erősebb népességkoncentráció a budapesti agglomeráció járásai (Szentendrei, Dunakeszi, Gödöllői, Szigetszentmiklósi, Érdi, Martonvásári járás stb.) és a legnagyobb vidéki (megyei jogú) városok (Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Tatabánya, Győr, Szombathely stb.) köré szerveződő járásokban mutatkozik. Legnagyobb népsűrűségű járás a Dunakeszi járás, a legsűrűbben lakott vidéki járás a Pécsi járás. A legritkábban lakott járások legnagyobb arányban Somogy megyében jelentkeznek.

A járások népsűrűsége. Forrás: VÁTI

A járások népsűrűsége. Forrás: VÁTI

 

A járások demográfiai helyzete

 

Összesített demográfiai index (Domokos T. – Kulcsár L. 1999): A demográfiai helyzetet kifejező mutatók negatív tartományait veszi figyelembe. Ha az adott probléma jellemző volt a járásra 1-et, ha nem, 0 értéket kapott. Az összesített demográfiai index az alábbi értékeket vette irányadónak:

–  népsűrűség kisebb, mint 50 fő/km2;

–  öregedési index nagyobb, mint 100;

–  vándorlási különbözet negatív,

–  természetes szaporodás negatív (=természetes fogyás);

–  a népességváltozás 2001–2010 között (2001=100%) negatív.

Az egy járáshoz tartozó minimális összesített problémaszám (index) így 0, a maximális érték 5.

Hét járás –  a Budakeszi, Dunakeszi, Érdi, Gödöllői, Szentendrei, Szigetszentmiklósi és a Pilisvörösvári járás– demográfiai helyzete kifejezetten pozitív (magas népsűrűség és odavándorlás jellemzi, a fiatal népesség aránya meghaladja az idősekét, természetes szaporodása pozitív előjelű és a nevezett tíz éves időintervallumban lakónépessége növekedő tendenciát mutatott).

Ezzel szemben az ország többi járásában a demográfiai mutatók közül legalább egy, de a térségek túlnyomó részében legalább 3 mutató negatív értéket mutatott. A legkedvezőtlenebb demográfiai helyzetben az aprófalvas térségek (közülük is leginkább Vas és Baranya megye) és az alföldi területek vannak. A legnagyobb problémát az elöregedő népesség (pl. Bélapátfalvi, Lenti, Pétervásárai járás), a magas elvándorlás (pl. Kalocsai, Mezőkovácsházai, Karcagi, Szeghalmi járás) és a fogyatkozó népességszám jelenti.

A járások demográfiai helyzete. Forrás: VÁTI

A járások demográfiai helyzete. Forrás: VÁTI

 

Forrás:

Endrődi Judit-Horváth Balázs: Járásaink a statisztikák tükrében.

KSH Területi atlasz – Járási rendszer