Dr. Ivancsics Imre – Dr. Tóth József: A járások múltjáról és lehetséges jövőjéről

Ossza meg ismerőseivel!

 

A közigazgatásban a területi egységek kialakításakor egyrészt a lehatárolás elvégzését, másrészt az ellátandó funkció, feladat- és hatáskör meghatározását kell definiálni.Ezek azok a közös szempontok, amelyek a különböző járási közigazgatási struktúrák kialakításakor korábban is szerepet játszottak. A realizálódást azonban a kormányzati szándékok határozták meg. A járások története arról győzi meg a múlt iránt érdeklődőt, hogy a járási igazgatás megszervezése soha nem vegytiszta igazgatásszervezési feladatként jelentkezett. A járások ugyanis minden korban a hatalom gyakorlásának is színterei voltak, annak összes következményével együtt. Éppen ezért korántsem közömbös, hogy ez a mostani reform mennyire lesz megalapozott, mennyiben támaszkodik a tudomány eredményeire, különös tekintettel a tér természetes tagolódására, illetve a tértagolás komplex követelményrendszerére. Tanulmányunk egyrészt a járások múltjának kritikai értékelésére, másrészt az újonnan kialakítandó rendszerrel szembeni – elsősorban térfelosztási jellegű – követelmények rövid összegzésére törekszik.

 

Dr. Ivancsics Imre – Dr. Tóth József: A járások múltjáról és lehetséges jövőjéről

Területi Statisztika 15. (52.). évf. 1. sz./2012. pp. 6-33.