2013-ban számos területeken egyszerűsödik az ügyintézés

Ossza meg ismerőseivel!

 

Budapest, 2013. január 2., szerda (MTI) – A Magyary-program révén az idén további területeken egyszerűsödik az ügyintézés – közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel.

A tárca kifejtette: a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként tavaly elindított egyszerűsítési program célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás, kiterjedtebb és pontosabb legyen a tájékoztatás, azaz minél egyszerűbbé váljon az ügyintézési folyamat – írta a KIM.

Számos területen bővülnek az ügyintézés csatornái, elérhető lesz az elektronikus ügyintézés, illetve csökken az ügyintézés ideje is. A közlemény szerint több, január elsejével életbe lépett módosítás révén például a családdal, az iskolakezdési támogatásokkal, az ingatlanokkal vagy az állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézése is egyszerűbbé válik.

A minisztérium kitért arra, hogy a program végrehajtásában részt vevő tárcák sorra vizsgálják felül a hatáskörükbe tartozó eljárásokat. A csaknem 230 eljárásra kiterjedő egyszerűsítési program során eddig több mint 100 eljárást egyszerűsítettek. A változások egy része már hatályos, más részük ebben az évben fog életbe lépni.

Bővebbe tájékoztatás az egyszerűsített eljárásokról (Forrás: www.kormany.hu):

Családdal kapcsolatos ügyek

 A családdal, a gyermekkel kapcsolatos ügyintézés terén számos eljárásban lesz könnyebb a szülők dolga. Csökkent az ügyintézési idő és a dokumentáció mennyisége is ezeknél az eljárásoknál.

Évente több száz örökbefogadott gyermek, örökbefogadó szüleik és a már nagykorú örökbefogadottak dolgát könnyíti meg, hogy egyszerűbbé válnak az örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos eljárások. A szükséges jogszabályokat már elfogadták, januárban lépnek hatályba.

Könnyebb lett az apai elismerés jegyzőkönyvbe foglalása (bármely gyámhatóságnál, kormányablaknál, külföldön a tiszteletbeli konzulnál is intézhető).

  Idén januártól egyszerűbb lesz a családtámogatások (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) folyósítása, tekintettel arra, hogy csökken az eljárások dokumentációs igénye. Valamennyi családtámogatásra vonatkozó kérelmet be lehet majd nyújtani a járási kormányablakoknál, a családi pótlék és az anyasági támogatás iránti kérelmeket pedig még a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is. Ezen felül tovább bővülnek az előzetes tájékoztatás csatornái.

Egy informatikai fejlesztés eredményeként jövő áprilistól a Magyar Államkincstár által intézett ügyekben megvalósul a tényleges elektronikus ügyintézés, ami  gyorsabbá teszi az eljárások lefolytatását. Ugyancsak akkortól várható, hogy a kismamabérlet kiállításához kevesebb rohangálásra lesz szükség.

 

Közoktatás, felsőoktatás

Az iskolakezdési támogatás igénylése, elfogadása a következő tanévtől lesz érezhetően egyszerűbb. Mivel a jövőben csak utalvány formájában igényelhető, így egyrészt az utalvány elektronikus és normál elfogadását kiszélesítik, másrészt mellőzhető lesz a számlabemutatás.  Az is könnyít a munkavállalók helyzetén, hogy majd csak nyilatkozniuk kell a jogosultságról, nem mindenféle egyéb pl. iskolalátogatási igazolásokkal is bizonyítani azt.

A főiskolai, egyetemi hallgatók életét könnyíti meg, hogy az elektronikus ügyintézés kiterjesztésének köszönhetően egyszerűsödik a diákhitel ügyintézés. Célzott kamattámogatás igénylése esetén, amennyiben annak jogcíme a GYES, az ügyfélnek nem kell a jogosultságát külön igazolnia, elegendő lesz igényét az erre szolgáló elektronikus felületen bejelenteni. Elektronikus felületen  módosítható a hallgatói hitel összege és egyes adatok változása.

 

Határon túli magyarok ügyintézése

 Mint ismert 2011. január 1-jétől igényelhető az egyszerűsített honosítási kérelem, azaz a kettős állampolgárság. Eddig több mint 300 ezren kérték a magyar állampolgárságot, és már több mint 200 ezren tettek állampolgársági esküt.

 A határon túli magyarok ügyintézését azonban számos más területen is segítik még: 2013 januárjától egyszerűbb lesz a külhoni pedagógusokat és diákokat illető kedvezmények érvényesítése. Egyszerűbb lesz a külhoni nyelvvizsga elismerése is.  Azok a külhoni magyar diákok, akik magyar nyelvű középiskolában sikeresen leérettségiztek az államnyelvből, ezt középfokú nyelvvizsgaként tudják elfogadtatni Magyarországon és a felvételi eljárásban is többletpontokat kaphatnak. Erre már a 2013-as év eleji keresztféléves eljárásban lehetőség lesz.  A dokumentációs és információs igények csökkentésével a nemzeti letelepedési engedély kiállítása is egyszerűsödik.

 

Hazai termelők

   A mezőgazdaságban dolgozók számára is számos eljárás egyszerűsödött és még egyszerűsödik a jövőben is. A mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállítását több módon is egyszerűsítették: könnyebbség, hogy már intézhető a kormányablakokban, de 2013. januártól gyakorlatilag a felére (15 napról 8 napra) csökken a kiállítás határideje és a következő évre előre is ki lehet váltani.

 A VM több mint 20 mezőgazdasági támogatás igénylését tette jóval egyszerűbbé: könnyebben igényelhetnek támogatást pl. a borászati mellékterméket lepárló üzemek, szárított takarmány-feldolgozók. Egyszerűsödött: a szőlő- és gyümölcsültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű támogatás; a gázolaj jövedékiadó-visszatérítés szabályai 2013. január 1-től; a jégeső-elhárító rendszer működésének támogatása; az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételei; a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő és elkülönített cukortámogatása; a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos támogatás; a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatása; a borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtható támogatás; az iskolagyümölcs program, az iskolatej program; a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek működésének támogatása. Számos támogatási konstrukció esetében lehetővé vált az elektronikus kérelembenyújtás. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál bevezetett Elektronikus Ügyfél-tájékoztatási rendszer fejlesztésével lehetővé vált a kérelmek állapotának folyamatos nyomon követése. Racionalizálásra kerültek továbbá a támogatásokhoz kapcsolódó kötelező monitoring adatszolgáltatási kötelezettségek is.

 

Adózás

Az adózással kapcsolatos ügyekben történt módosítások jelentős részét az adózóktól érkezett észrevételek alapján hajtották végre.

Így az adóhatósági igazolások (adóigazolás, együttes adóigazolás, illetőségigazolás, jövedelemigazolás) vonatkozásában – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján – 2012 áprilisától már lehetőség van a gyorsabb ügyintézés érdekében időpontfoglalásra, az adóhatósági igazolások igénylésére szolgáló nyomtatványok jelentősen egyszerűsített formában elérhetőek, az adóhatósági igazolások kiadásának határideje 2013. január 1-jétől 8 napról 6 napra csökken és az elektronikusan előterjesztett kérelem alapján kiállított igazolás az ország bármely, a kérelemben megjelölt  ügyfélszolgálatán átvehető. Emellett 2013. január 1-jétől amennyiben jogszabály úgynevezett „nullás adóigazolást” követel meg az adózótól, ez a kötelezettség teljesítettnek tekinthető, ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amelybe történő felvétel ingyenesen igényelhető, amennyiben az adózó megfelel a törvényi feltételeknek.

Az adótartozás fizetésének halasztásra, részletfizetésre és az adótartozás mérséklésére, így az ingatlan vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó mérséklésére irányuló eljárások esetében az ügyintézési határidő arra irányuló kérelem esetén 2013. január 1-jétől 30 napról 15 napra csökken a minősített adózók vonatkozásában. Jelentős könnyítés, hogy a magánszemélyeknek, ideértve az egyéni vállalkozókat ezentúl illetékmentesen elérhetők ezek az eljárások. A NAV honlapján már elérhetők azok a nyomtatványok, amelyek a korábbi nyomtatványokhoz képest jelentősen leegyszerűsítik a kérelmek elkészítését. Személyi jövedelemadózást érintő egyszerűsítés, hogy az adózók a korábbi 100 ezer forint helyett 150 ezer forint adótartozás erejéig kérhetnek személyi jövedelemadó bevallásukban részletfizetést, úgy, hogy azt 4 hónap helyett 6 hónap alatt kell megfizetni egyenlő részletekben.

Egyszerűsítés, hogy az adóbevallás másolata a továbbiakban elektronikusan is igényelhető amellett, hogy a magánszemélyek ügyfélkapun ingyenesen lekérdezhetik a munkáltató által a vonatkozásukban benyújtott adóbevallások adatait.

A NAV mindemellett a gyorsabb ügyintézés érdekében megteremtette az időpontfoglalás lehetőségét a honlapján az ügyfélkapu nyitás, a START kártya igénylés és az egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézés is lehetséges már.

A személyi jövedelemadózást érintő egyszerűsítés, hogy amennyiben az adózó az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallást választja, úgy az adóhatóság által elkészített egyszerűsített bevallást a jövőben nem kell az adóhatóságnak visszaküldenie, ha azzal egyetért, egyetlen kötelezettsége, hogy a megállapított adótartozást május 20-ig megfizesse.

A visszterhes vagyonátruházások esetében megszűnik az illetékelőleg, a negatív illetékalap után járó illetékkötelezettség, valamint a fiatalok lakásszerzési illetékkedvezményének forgalmi értékhatárát felemelik. Az ajándékozási illeték esetében a korábbi 18 illetékkulcs 2-re csökken, valamint megszűnik az illetékelőleg fizetésének kötelezettsége. Az öröklési illeték esetében is csökken az illetékkulcsok száma, valamint kibővítik a túlélő házastárs illetékmentességét, így az özvegyek öröklési illetékkötelezettsége megszűnik.

 

Közmű- és egyéb szolgáltatások

2013-tól egyszerűbben intézhető a gáz- és villanymérők átírása is. Évente több mint 800 ezer ilyen átírás zajlik lakáscsere, tulajdonváltás miatt, csak ez önmagában 200 millió forint megtakarítást jelenthet a felhasználók számára. Országosan egységes eljárásrend lesz, egységes határidőkkel.  A szolgáltatók az eddigi akár 30 napos időtartam helyett a bejelentés kézhezvételét követően egységesen 8 napon belül el kell végezzék a helyszíni ellenőrzést. Az új fogyasztó a korábbi fogyasztó bejelentésével egyidejűleg – ugyanazon a bejelentési lapon – jelezheti a szolgáltatóknál szerződéskötési igényét. A változás bejelentését a jövőben egységes formanyomtatvány könnyíti majd meg. A gáz- és villanymérők átírása a korábbi fogyasztó földgáz- vagy villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos szerződésének megszüntetését, az új fogyasztó esetében, pedig e szerződések megkötését is jelenti. A vízkészletjárulékkal érintettek kötelezettségei is egyszerűsödnek. Az úgynevezett vízhasználóknak esetében a bejelentkezési adatlap elhagyásra kerül, továbbá egyes vízhasználók és az üzemi fogyasztók esetében az éves és az utolsó negyedéves nyilatkozattétel  és befizetési kötelezettség januártól összevonva is teljesíthető lesz.

Csökkennek a nagycsaládos gázárkedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó adminisztratív terhek is. A rendelkezések 2013-tól már nem írják elő a kérelem évenkénti benyújtását, a kedvezményezetteknek csak az esetleges változásokat kell bejelenteniük. A Magyar Államkincstár Igazgatósága viszont köteles évenként ellenőrizni a nyilvántartásában szereplők jogosultságát. A szolgáltató állam koncepciójának megvalósítása jegyében tehát a kérelmező helyett a jövőben a hatóság dolgozik. A módosítások nyomán 2013 januárjától a kérelem az év során bármikor benyújtható lesz. A korábbi előírások ezt csak az év meghatározott szakaszában tették lehetővé. Egyszerűsödik a benyújtandó igénylőlap tartalma is. Az új formanyomtatványon nem kell feltüntetni a kérelemhez kötelezően mellékelendő számlán már szereplő adatokat. A továbbiakban jogosultanként elegendő lesz egyetlen igénylőlapot kitölteni azoknak, akik több gázmérővel rendelkeznek, és ezért az igénylőlapot eddig mérőóránként kellett benyújtaniuk. A nagycsaládos gázárkedvezmény igénylési eljárásának egyszerűsítése mintegy 320 ezer főt érint.

A vízfogyasztással kapcsolatos éves és az utolsó negyedéves nyilatkozattétel  és befizetési kötelezettség januártól összevonva is teljesíthető lesz.

 

Otthonteremtés

 Egyszerűsödött a lakástámogatásokkal kapcsolatos állami igény átjegyzése, mégpedig úgy, hogy mindent a Magyar Államkincstárnál lehet intézni, nem kell a jegyzőt is külön felkeresni. A folyamat ésszerűsítésével lerövidült az ügyintézési idő, az ügyfélnek kevesebb hatóságnál kell eljárnia és kevesebb dokumentum is elég a sikeres ügyintézéshez.

Az otthonteremtéssel kapcsolatos eljárások is sorra egyszerűsödnek. Egy, szeptember 11-én megjelent kormányrendeletnek köszönhetően 2013-tól egyszerűbb lesz a lakás-előtakarékossággal kapcsolatos ügyintézés, pl. az ügyfelek előzetesen információt kapnak a támogatásra való jogosultságukról, megbízhatják a lakás-takarékpénztárakat az ingatlan tulajdoni lapjának elektronikus kikérésével, a támogatás felhasználásának igazolására lakásfelújítás, korszerűsítés, közműberuházás esetén több idő lesz (90 nap helyett 120 nap). Egyszerűsödni fog a lakástámogatással kapcsolatos igény is, mégpedig úgy, hogy a jegyzőre nem lesz szükség az eljárásnál, mindent a Magyar Államkincstárnál lehet intézni.

 

Nyugdíjjal kapcsolatos ügyek

 A nyugellátások iránti igényt meghatározott formában kell benyújtani, azonban eddig a jogszabályok nem tartalmazták, hogy mely adatokat kell megadni az igény érvényesítéséhez. 2013. január elsejétől kormányrendelet írja elő az egyes igényekhez benyújtandó adatok körét és a csatolandó mellékleteket. Ez megkönnyíti mind az ügyintézők, mind az igénylők tájékozódását.

További módosítások lépnek életbe az ügyfelek első tájékozódási pontjának, az ONYF honlapjának szerkezeti, kisebb részben tartalmi változtatását, az igénybejelentő lapok átláthatóbbá, ügyfélbaráttá, közérthetőbbé tételét illetően. A változtatások az elektronikus ügyintézést is elősegítik, az ügyintézési idő csökkentését eredményezik, az ügyfelek jobb tájékoztatását szolgálják, a külföldi jogszerzés érvényesítését segítik.

 

Okmányokkal kapcsolatos ügyek

 Már 2012-ben érezhetően felgyorsult az útlevél ügyintézés. 2012. januártól lehetőség van arra, hogy az útlevelet a jelenlegi harminc napos ügyintézési idő mellett 7 napos, 3 napos vagy akár 24 órás ügyintézési idővel igényeljék az ügyfelek a KEK KH által működtetett Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán, még hétvégén is.

 Az egyszerűsítés következtében az úti okmányokkal kapcsolatos eljárások az alábbiak szerint változnak:

– csökken az ügyintézési idő a jelenlegi 30 napos ügyintézési határidőhöz képest az általános ügyintézési határidő 20 napban kerül meghatározásra,

– az ügyfél-hivatal közötti kommunikáció fejlesztése, ügyfélbarát tájékoztatás kiterjesztésére kerül sor,

– a külföldre utazási korlátozás bejegyzése kapcsán átalakul az adatszolgáltatási kötelezettség, ezáltal biztosítva, hogy a külföldre utazási korlátozás bejegyzésére ténylegesen sor kerülhessen valamennyi, erre okot adó esetben,

– csökken az ügy elintézésében részt vevő szereplők száma,

– csökken az ügy dokumentációs és információs igénye.

Az ügyfél-hivatal közötti kommunikáció fejlesztése, ügyfélbarát tájékoztatás kiterjesztése: az adatszolgáltatási kérelem benyújtásához jelenleg nincs kialakítva űrlap, így amennyiben az ügyfél valamely, a jogszabály alapján szükséges adatot nem jelöl meg a kérelemben, hiánypótlásra kell őt felhívni. Az egyszerűsítés során jogszabályban rögzítésre kerül az adatszolgáltatási kérelem kötelező adattartama és ennek megfelelően kialakítására kerül egy űrlap, amely hozzáférhető lesz az útlevélhatóság honlapján. A kötelező adattartalom meghatározásával, illetve az űrlap kidolgozásával elérhető, hogy már a kérelem benyújtásakor valamennyi adatot közöljön az ügyfél, így a hiánypótlásra kötelezések száma is csökkenthető. Jelenleg az elkészült okmányokat csak személyesen vagy törvényes képviselő útján veheti át az ügyfél, az egyszerűsítés keretében lehetőség lesz az okmányokat meghatalmazott útján is átvenni.

Csökken az ügy elintézésében részt vevő szereplők száma mivel jelenleg kiskorú személy úti okmánya esetében a kérelemhez csatolni kell a szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát, amely nyilatkozatot az esetek jelentős részében mindkét szülő a hatóság előtti megjelenéssel tesz meg. Az egyszerűsítést követően a szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba is foglalhatja a nyilatkozatát, ezáltal elegendő az egyik szülő megjelenése a hatóság előtt.

A biometrikus adatok kezelésére az útlevélhatóság kizárólag a tároló elemet tartalmazó úti okmány kiadásáig jogosult. Az módosítást követően az adatok kezelésére az úti okmány érvényességi idejét követő öt évig lesz jogosult az útlevélhatóság. Ezáltal lehetővé válik, hogy az eredeti úti okmány elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén az ügyfélnek ne kelljen ismételten megjelennie a hatóság előtt a biometrikus adatok rögzítése érdekében, hanem akár egy elektronikus úton elindított kérelemmel is kérelmezheti új útlevél kiállítását.

Az Egyszerűsítési program mellett – amely az eljárások egyszerűsítését foglalja magába -, egyéb eszközökkel is segíti a kormány az állampolgárok dolgát. Ilyen például, hogy 2011 júliusától lehetőség van arra, hogy az ügyfelek emailen vagy SMS-ben automatikus értesítést kapjanak az okmány elkészültéről. 2011 januárjától magasabb fordulatszámra kapcsolt a közigazgatás, már naptári napokban, és nem munkanapokban számolják a hatóságok az ügyintézési határidőt.

Ilyen segítség lesz a Nemzeti Egységes Kártya létrehozása, amely a tervek szerint több okmányt lesz képes kiváltani.  Szintén az egyszerűbb ügyintézést segíti az országszerte működő 29 db Kormányablak is, ahol már közel félmillió ember ügyintézését segítették eddig. Számuk azonban a tervek szerint 2014-re 300-ra bővül, az ott elintézhető ügyek száma pedig megsokszorozódik, akár 2500 ügyet lehet majd intézni egy helyen a tervezett egyablakos ügyintézésnek köszönhetően. Az állampolgárok – különösen a vidéken élő emberek – számára ugyancsak az ügyintézés elérhetőségét szolgálják majd 2013-tól a járási hivatalok is.

   2013-tól az anyakönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyek is számos ponton változnak. Az anyakönyvi esemény anyakönyvbe történő bejegyzésénél az ügyintézést megkönnyíti, hogy a korábban tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatból az érintettek másolatot kapnak. Változás továbbá az is, hogy a doktori cím az anyakönyvbe nem lesz bejegyezhető, valamint a szomszédos országokban született személyek részére biztosítják azt a lehetőséget, hogy utólag is kérhessék a születési helyük magyar és külföldi megnevezésének cseréjét a jelenleg használatos módra.

Az anyakönyvvezetők  a biztonságos Anyakönyvi Szolgáltató (ASZA) Alrendszeren keresztül is küldhetnek olyan adatokat, amelyeknél nem szükséges a papír alapú, biztonságos változat használata. 8-ról 5 napra csökken az az időtartam amely alatt az anyakönyvvezető a születési, házassági és halálozási eseményekből fakadó változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartáson át kell vezetni. Bővül a tájékoztatási és időpontkérési lehetőség is.

 A magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvvezetésre irányuló eljárások is változnak. A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet bármelyik  anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár bármelyik konzulnál is bejelentheti. A hazai anyakönyvvezetés esetén a származási helyet csak kérelemre kell bejelenteni, valamint  a kérelmet az anyakönyvvezető az eddigi 5 napos határidő helyett 3 napon belül küldi meg a hazai anyakönyvvezetést végző anyakönyvvezetőnek. Kivétel a kiskorú gyermek külföldi születése esetén biztosítható, hiszen a gyermek hazai anyakönyvezésének feltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése. A születés után a hazai anyakönyvvezetéssel egyidejűleg történik meg a polgár felvétele a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba.

Az anyakönyvekből történő hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyek információihoz  az ügyfelek könnyebben juthatnak hozzá, továbbá csökken a személyes ügyintézés szükségességének a száma is. Bővülnek a tájékoztatási és ügyintézési lehetőségek is.

 

Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek

 A jármű származásellenőrzés is egyszerűbbé válik,  így már az eljárás korai szakaszában egyszerűen és gyorsan kiszűrhetőek lesznek a lopott járművek, így elkerülhető lesz  azok Magyarországon történő forgalomba helyezése és legalizálása is.

Az egyszerűsítési eljárás keretében kidolgozott javaslat célja annak megteremtése, hogy az eljárást lefolytató szerv a származás ellenőrzési eljárás során közvetlenül hozzáférhessen a Schengeni Információs rendszerhez (SIS), meggyorsítva ezáltal a származásellenőrzési eljárást, amely az ügyfelek részére az ügyintézési határidő csökkenését jelentené.

Legtöbb esetben az ügyfél a származási ország által kiállított okmánnyal, okirattal tudja igazolni a jármű származását, ezért az esetek többségében a külföldi hatóság nyilvántartásába történő ellenőrzés nélkül is tisztázható a jármű származása.  Az egyszerűsítési javaslat lényege, hogy a származásellenőrzési eljárást lefolytató hatóság csak abban az esetben lenne köteles megkeresni a jármű származási országának nemzeti gépjármű nyilvántartását vezető szervet, amennyiben az ügyfél által rendelkezésre bocsátott iratok, okmányok és egyéb adatok visszaélés gyanújára adnak alapot, illetve bizonyos esetekben az EGT-ből származó járművek esetében.

 

A környezeti hatásvizsgálattal és az egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés

Hatékonyabb, gyorsabb és egyszerűbb lesz a környezeti hatásvizsgálattal és az egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés. Az eljárásról szóló rendelet módosítása összhangban áll azzal a kormányzati szándékkal, amely az ügyfélbarát közigazgatás kiépítését tűzte ki célul.

2013. január 1-től megszűnik az összekapcsolt eljárás, ezzel a lehetőséggel ugyanis csak kevés ügyfél élt. Változás lesz, hogy a jövőben a felügyelőségek fél évvel az engedély lejárta előtt értesítik az ügyfelet és tájékoztatják arról is, hogy a megújítás érdekében mit kell tennie.

A módosítás egy másik eleme jelentősen csökkenti azoknak az ügyfeleknek a terheit, akik szeretnének betekinteni az iratokba. A zöldhatóságok ugyanis megadják majd az interneten közzétett és bárki által elektronikusan megtekinthető dokumentumok elérési helyét.

Szintén az ügyfelek hatékony tájékoztatását szolgálja majd, hogy a közmeghallgatásról készült hangfelvételt elektronikusan is közzé kell tenni, vagyis az interneten bárki tájékozódhat arról: pontosan mi is hangzott el a közmeghallgatáson. Így a jövőben nem kell személyesen felkeresni az illetékes felügyelőséget, és kikérni a jegyzőkönyvet.

A módosításnak köszönhetően a jövőben kevesebb papír alapú ügyintézésre lesz szükség. A kérelemhez nyolc helyett mindössze két nyomtatott engedélyezési dokumentációt kell benyújtani: egyet a környezetvédelmi hatósághoz, egyet pedig a beruházással érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez. Új eleme a szabályozásnak, hogy amennyiben a környezetvédelmi vagy az egységes környezethasználati engedélyt módosítani kell, úgy az eljárásba már csak azokat a szakhatóságokat kell bevonni, amelyek hatáskörét a tervezett módosítás érinti.

 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Az egyszerűsítési program célját, a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás és az érintett kérelmére, saját adatairól történő adattovábbítási eljárás összevonása is megvalósítja. A hatályos szabályozás alkalmazása során számos esetben fordult elő a hatósági bizonyítvány és a hatósági erkölcsi bizonyítvány összetévesztése, amit részben a bonyolult jogszabályi nyelvezet, részben az adatkörök és felhasználási célok egymást átfedő meghatározása idézett elő.

Az új egységes hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása nagymértékben egyszerűsíti és meggyorsítja az erkölcsi bizonyítványok igénylését és kiadását. Az új szabályozás értelmében az állampolgárnak kizárólag azt a célt, foglalkozást kell megjelölni, amely miatt kérelmezi a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását, így nem kell átfogó ismeretekkel rendelkeznie a bűnügyi nyilvántartási rendszerről. Az állampolgárok számára sokkal közérthetőbb, egyszerűbb formanyomtatvány került kidolgozásra, amely a csökkentette a lakosság adminisztratív terheit.  Számos olyan munkakör létezik, amelyhez szükséges az erkölcsi bizonyítvány benyújtása, így a munkavállalás során nagy könnyebbséget jelent az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés, amely megkönnyíti a munkavállalást.

Új lehetőség a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának, érvényességének vagy visszavonásának elektronikus felületen való ellenőrzésének lehetősége a bűnügyi nyilvántartó szervnél elérhető elektronikus felületen keresztül. Ennek következtében az okmány felhasználója ellenőrzési lehetőséget kap, amelynek különös jelentősége van a külföldről érkező kérelmezés esetén.

Az új szabályozás meghatározza a  külföldön történő kérelmezés lehetőségét, és annak speciális eljárási rendelkezéseit.

 

Idegenrendészettel kapcsolatos ügyek

A tartózkodási engedély, valamint a letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárások ügyintézési határideje lecsökkent. Ezen felül az eljárások dokumentációs igénye is csökkent, valamit az idegenrendészeti hatóság már közvetlenül is igényelhet adatot a köztartozásmentes adatbázisból, amely a külföldi ügyfelek számára további könnyítést eredményez az ügyintézésben. A nemzeti letelepedési engedély kiállítására irányuló eljárásban a hatóság a személyazonosító igazolvány, illetve lakcímkártya kiállításához szükséges adatokat elektronikusan fogja ezentúl továbbítani.  Mindezen jogszabály-módosítások január 1-jétől léptek hatályba.

 

Egészségbiztosítás

 Az egészségbiztosítás területén igénybe vehető utazási költségtérítések eljárásai egyszerűbbé válnak mind az igénybevevők mind az egészségbiztosító munkatársai tekintetében, mivel ezen eljárások esetében a dokumentációs teher csökken. Az egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyek bejelentésekor az ügyfélkapun keresztül történő bejelentés megteremtésével rövidebb ügyintézési idő alatt kerül be a jogosult jogviszonya az egészségbiztosító jogviszony-nyilvántartásába, a jelentés teljesítésének költsége csökken. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról történő igazolás kiállítása a külföldinek minősülő biztosított, jogosult részére egyszerűbbé válik, részükre is – mint a belföldi személyek részére – TAJ-kártya kerül kiadásra.

 

Ingatlannal kapcsolatos ügyek

 Az építésügyi hatósági eljárásokban bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés (ÉTDR), így választható az elektronikus ügyindítás minden ügyfél számára. Az egyszerűsítés keretében differenciáltan csökkentésre kerül az ügyféli kör, az egyes kérelmek kötelező mellékletei, a dokumentációk tartalmi követelményei, a szakhatóságok köre. Továbbá előnyökhöz juttatva ösztönözzük az építtetőket az előkészített, teljes tartalmú kérelem benyújtására, mivel ebben az esetben csak 15 nap lehet az ügyintézési határidő. Választható eljárástípusokat vezettünk be, csökkennek a kötelező eljárástípusok, könnyítettünk az engedélyhez kötöttségen új eljárástípus bevezetésével: tudomásul-vételi eljárások, lehetővé tették több kérelem összevonhatóságát egy döntéshozatalba, eljárási könnyítéseket vezettek be, részletszabályokat állapítottak meg a jogorvoslati eljárásra, az ügyfelek jogorvoslati joga gyakorlása, valamint az ezzel való visszaélés csökkentése érdekében, valamint lehetővé tették a szabálytalan építkezések eredményesebb feltárását, a szankciók hatékonyabb alkalmazását, csökkentették a szakhatósági részvételi kört az eljárásokban, maximálták a szakhatóságok eljárási határidejét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban, korlátozták a szakhatósági részvételt a másodfokú eljárásokban.

 

Telekalakítási eljárás:

A Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet felülvizsgálatával és módosításával a telekalakítási engedélyek kiadásának egyszerűsítése, felgyorsítása, valamint a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése valósult meg. A rendelet módosítás következtében az egyesített telekalakítási eljárás esetén az ingatlan-nyilvántartási változásvezetési eljárás szakasz ügyintézési határideje 15 napra csökkent. Az egyszerűsítés révén az ügyfeleknek az új épület feltüntetésére irányuló eljárás intézése során az eddigi kettő helyett csak egy alkalommal kell kapcsolatba lépniük a földhivatallal. Az ügyfél a használatbavételi engedélyezési eljárást megelőzően elkészítteti az épület változása miatt szükséges változási vázrajzot, majd kérelmezi az ingatlanügyi hatóságnál a vázrajz záradékolását. Az ügyfélnek a használatbavételi engedély iránti kérelméhez mellékelnie kell a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot is. Amennyiben az építésügyi hatóság az engedélyt megadja, annak jogerőre emelkedését követően megkeresi a földhivatalt a változás átvezetése iránt, így az ügyfélnek nem szükséges ismételten felkeresnie a földhivatalt az épület feltüntetése érdekében. A rendelet módosítása következtében csökkentek a telekalakítási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációs és információs igények. Folyamatban van a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosítása, a több földrészletet érintő eljárások esetében a díj mértékének sávos csökkentésével igyekszünk a lakossági ügyfeleket terhelő költségeket mérsékelni.

                                                 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás:

Új épületek létesítése, valamint a meglévők bővítése, bontása esetén egyszerűsödik az építmények jogi- és térképi nyilvántartásával kapcsolatos eljárás. Az építésügyi- és az ingatlanügyi hatóságok közötti szorosabb együttműködés eredményeként a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárását követően az ügyfeleknek nem kell külön a földhivatalnál bejelenteniük a változást, mivel annak átvezetésére a tulajdoni lapon és térképen a jogerős engedély alapján „hivatalból” kerül sor. Szintén az állampolgárok adminisztratív terheinek a csökkentését célozza az ingatlanok tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos lakcímváltozás bejelentésére irányuló eljárás egyszerűsítése. Az adásvételi- vagy csereszerződés benyújtása során az ügyfél kérheti, hogy lakcímének megváltozását a földhivatal külön bejelentés nélkül vezesse át a tulajdoni lapon. Ennek feltétele, hogy a tulajdonjog bejegyzését követő 30 napon belül az okmányirodánál is bejelentésre kerüljön a változás, a földhivatal ezután közvetlen adatátvétellel vezeti át az új lakcímadatokat. Az állampolgárok időráfordításának mérséklése mellett, január 1-jétől jelentősen csökkenni fog a külföldön készült okiratok alapján kezdeményezett ingatlan-nyilvántartási, valamint az egyesítetett telekalakítási eljárások időigénye.

 

Földhasználati nyilvántartási adatváltozás átvezetése:

A Magyary Program Egyszerűsítési Programja keretében egyszerűsödött a földrészlet adatok változásának földhasználati nyilvántartásban történő érvényesítése. Eszerint a használt földrészlet egyes adataiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban jogerősen átvezetett változások földhasználati nyilvántartásban történő érvényesítésének lehetőleg hivatalból kell történnie.

A földhasználatra vonatkozó polgári jogi jogviszonyok sérelmének elkerülése érdekében az adott földrészlet adatváltozásának hivatalból történő átvezetésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adott ingatlannak van bejelentett földhasználója; az adott ingatlannak csak egy földhasználója van; az adott ingatlan telekalakítását követően az érintett területeket használó személy változatlan; az adott ingatlan területe a telekalakítást követően nem változott; az adott ingatlannak a telekalakítása kizárólag az ingatlan helyrajzi számát, aranykorona értékét, művelési ágát, alrészlet adatait érinti.

Az egyszerűsítés adminisztratív teher- és költségcsökkenést eredményez a földhasználóknak, mivel a hivatalból történő eljárás igazgatási szolgáltatása díjmentes.