Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Ossza meg ismerőseivel!

A pályázat célja: 

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • Amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
  • Amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
  • Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • Amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.

Jogi forma szerint:

– kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

– SzJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

– szövetkezetek.

Támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.

Beadási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 09-től 2017. július 10-ig lehetséges.

 

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a pályázat részleteiről.