Aktuális pályázatok

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Pályázat célja: Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. Ki pályázhat? Mikro-, kis-, és középvállalkozások: amely rendelkezik legalább egy […]

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A pályázat célja:  A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Ki pályázhat? Mikro-, kis-, és középvállalkozások: Amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés […]

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Pályázat célja: A mikro-, kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által. Ki pályázhat? mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 […]

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015.

Pályázat célja: A meghatározott területeken működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.   Ki pályázhat? Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: szövetségek alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szervezetet és a pártot)   Pályázati támogatás összege és mértéke: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: – Közösségi környezet kollégium (KK) […]

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

TÁMOP-3.1.4.C-14   Pályázat célja: A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja: a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel. A munkaerő-piaci sikeresség […]

PATRÓNUS II.” (pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő) elnevezésű munkaerő-piaci program

A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot hirdet a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok, szociálpedagógusok és szociális munkások továbbfoglalkoztatását elősegítő „ÚJ PATRÓNUS II.” (pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő) elnevezésű munkaerő-piaci programban való részvételre. A települések oktatási intézményei közül a programban való részvételre ezúttal kizárólag azok az általános iskolák és szakiskolák pályázhatnak, melyek a […]

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére kiírt pályázat! A pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, a pályázat keretében lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén […]

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. Ki pályázhat? Azok a vállalkozások, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon. […]