A járások kialakítása

Ossza meg ismerőseivel!

 

A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme, amelyről 2011 őszén határozott a Kormány. Az Országgyűlés által 2012. június 25-én elfogadott járási törvényt széles körű egyeztetés és konzultáció-sorozat előzte meg.

A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntetették meg, így harminc év után, de új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások.

A kormány célja olyan modern kori járások kialakítása volt, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel működő rendszer létrejöttéhez. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják.

Járások kialakításánál érvényesíteni kívánt célok voltak:

– a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedő elemének megvalósítása
– az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez telepítése
– az államigazgatás járási szintű szerveinek integrálása
– az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítőképességre alapozott, hosszú távon stabil járás létrehozása

A járási rendszer kialakítása szakmai megalapozása érdekében kutatóintézeti szakmai tanulmány készült. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások számára vonatkozó javaslat kialakítása kapcsán figyelembe vette a kutatói javaslatokat, valamint az előzetesen lefolytatott egyeztetéseket is. Ezekre alapozva alakult ki a KIM, mint járások előkészítéséért felelős szaktárcának a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal egyeztetett javaslata.

Az előkészítést követően a járások kialakításának koncepcionális elveiről a Kormány az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozatával döntött. Mindezek alapján a Kormány szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egységének a kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében.

A kialakítás alapelvei:

– gyors és könnyű hozzáférés biztosítása az államigazgatási szolgáltatásokhoz
– a létező ügyintézési helyszínek megőrzése
– a területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése
– a megyék határainak megőrzése.

Budapest főváros tekintetében több járás és járási hivatal kialakítása javasolt, amelynek alapja – a kialakult társadalmi, igazgatási kapcsolatokra figyelemmel – a kerületeknek kell lenniük.

A járások és járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek felállításra 2013. január 1-jével. A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Ennek alapján a járási kormányhivatalokhoz kerültek a jegyző – kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője – hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek; a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek.

 

Forrás: www.kormany.hu