Járási hivatalok szervezeti felépítése

Ossza meg ismerőseivel!

 

A járási hivatalvezető által vezetett járási hivatal az egységes költségvetési szervként működő kormányhivatal kirendeltsége, amely önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. A járási hivatal szervezeti felépítése követi a megyei kormányhivatal struktúráját, a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből áll.

Minden járásban újonnan kialakítandó szakigazgatási szervként járási gyámhivatal működik, melynek illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével.

A további – nem minden járásban kialakítandó – szakigazgatási szervek illetékessége eltérhet a járási hivatal illetékességétől, melyek a következők:

– járási építésügyi (és örökségvédelmi) hivatal,
– járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve,
– járási földhivatal,
– járási hivatal munkaügyi kirendeltsége,
– járási népegészségügyi intézet.

A járási hivatalok hatósági és hivatali feladatainak döntő többségét a járási székhelyeken működő hivatal látja el. A járási törzshivatal szervezeti egységei az okmányirodai osztály, a hatósági osztály és a működést támogató osztály.

Azokon a településeken, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma, a járás székhelyétől való távolság indokolja, ott járási kirendeltség működik. A járási hivatal kirendeltsége alatt olyan szervezeti egységet kell érteni, ahol az ügyfelek minden munkanapon közvetlenül elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit.

Azokon a kisebb településeken, ahol nem működik kirendeltség, heti egy-két alkalommal a települési ügysegéd tart ügyfélfogadást az önkormányzat által biztosított helyiségben.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

 

 

Cél az egyablakos ügyintézés

A cél az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a 2014-ben kialakítandó kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A járásszékhelyek mellett – a jelenleg működő okmányirodák bázisán – kialakításra kerülnek a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatai, azaz a járási kormányablakok. A kormányablakok biztosítani fogják, hogy az állampolgárok az államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék.

Járási Kormányablak ügyfélszolgálati munkatársak kiválasztása és képzése

A járási államigazgatási rendszer létrehozásának keretében kialakul az ügyfélszolgálati irodák országos hálózata, amely az állampolgárok számára tartalomban és színvonalban is magas szintű szolgáltatást biztosít. A Járási Kormányablakok garanciát nyújtanak arra, hogy az államigazgatási szervezetrendszer egységes keretek között, ügyfélközpontúan, hatékonyan és magas színvonalon működjön. A jelenleg közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők közül olyan ügyfélszolgálati munkatársakat toboroztak, akik a kiválasztási és felkészítési folyamat eredményeként 2013 év végére szakmailag felkészült munkaerőként képesek a kormányablakok komplex ügyfélszolgálati feladatainak ellátására.