Járási szakigazgatási szervek

Ossza meg ismerőseivel!

 

Járási Gyámhivatal

Minden járásban újonnan kialakítandó szakigazgatási szervként járási gyámhivatal működik, melynek illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével.

A Járási Gyámhivatal ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat és hatáskörét érintő feladatokat.

 

A további – nem minden járásban kialakítandó – szakigazgatási szervek illetékessége eltérhet a járási hivatal illetékességétől, melyek a következők:

 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló  kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

 

Járási Földhivatal

A Járási Földhivatal ellátja a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

 

Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

A Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

 

Járási Népegészségügyi Intézet

A Járási Népegészségügyi Intézet ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

 

Járási Építésügyi Hivatal

A Járási Építésügyi Hivatal ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

 

Változások az építésigazgatás területén:

2013. január 1-től teljes szervezeti, szerkezeti és eljárásjogi átalakítás ment végbe, az építésigazgatás területén.

Az első fokú építésügyi hatósági feladatellátás két területre oszlik: általános és kiemelt építésügyi hatósági feladatokra. Az általános építésügyi hatósági feladatellátás első fokon ugyan maradt a települési önkormányzatok jegyzőjénél, de eddigi számuk erőteljesen lecsökken és kizárólag, a járásszékhely települések Jegyzőjénél marad feladat és hatáskör, az egész járásra kiterjedő illetékességgel.

A járási rendszer bevezetésével együtt kialakultak a Járási Hivatalok ágazati szakigazgatási szerveként működő Járási Építésügyi Hivatalok. Feladatuk a megyei szintről, a járási közigazgatási szintre telepített építésfelügyeleti hatósági feladatellátáson túl, a kiemelt első fokú építéshatósági feladatok ellátása is:

– a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyek,

– eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyek,

– kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtételét érintő ügyek,

– valamint az első fokú általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyek.

A Járási Építésügyi Hivatalok közül, országosan 21 hivatal esetén, a feladatkörük kiegészül az Örökségvédelmi feladatok ellátásával is. A kijelölt Járási Hivatalok szakigazgatási szerveként létrejött Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalok – a kiemelt építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatok mellett – ellátják, a műemlékekkel, és a régészeti feladatokkal kapcsolatos első fokú építésügyi és örökségvédelmi hatósági feladatokat is,több járásra (fővárosi kerületre) kiterjedő illetékességgel.

A másodfokú általános építésügyi, valamint a másodfokú műemlékekkel kapcsolatos örökségvédelmi építésügyi hatósági és a másodfokú építésfelügyeleti hatósági jogkört (beleértve az általános és a műemlékekkel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági feladatokat is) a Megyei Kormányhivatal önálló szakigazgatási szerveként működő Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal látja el.

Járási Építésügyi Hivatalok

A járási hivatalok építésügyi hivatalainak (ÉH), és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok építésügyi és örökségvédelmi hivatalainak (ÉÖH) központjai és az építésügyi feladatok tekintetében fennálló illetékességi területei. Forrás: www.e-epites.hu, Építésügyi Szemle 2012. 1-2. sz